เทคโนโลยีการผลิตสินค้า กว่า 50 ล้านเรื่อง จาก 71 ประเทศทั่วโลก
สืบค้นฟรี กว่า 99.95 % ใช้ผลิตสินค้าขายได้ฟรี และพัฒนาต่อยอดได้

สร้างคนให้คิดเป็น มีตั้งแต่เรื่องที่ง่ายถึงยากมากๆ เหมาะกับคนทุกระดับ
ได้รวมความคิด สมองของคนทั่วโลกรวมกว่า 200 ปี

80% ของเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารอื่นๆ

โอกาสพัฒนาประเทศ มีสิทธิบัตรคุ้มครองในไทยเพียง 20,000 กว่าเรื่อง
(น้อยกว่า 0.05%) สิทธิบัตรทั่วโลก > 99.95% เป็นสิทธิบัตรสาธารณะในไทย
ใช้ฟรีผลิตสินค้าได้ ต่อยอดได้
สามารถไปสร้างโรงงานผลิต และจำหน่ายสินค้า
ในประเทศใดที่ไม่จดสิทธิบัตรได้
 >>> สิทธิบัตร ให้การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
โดยต้องยื่นขอเป็นรายประเทศ ตามอนุสัญญาปารีส <<<
>>> ลิขสิทธิ์ คุ้มครองผลงานทางศิลปะและซอฟแวร์ คุ้มครองทั่วโลก
โดยไม่ต้องยื่นขอ ตามอนุสัญญากรุงเบิร์น <<<

อ.ปราโมทย์  ธรรมรัตน์ รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การสร้างนักธุรกิจน้อย
คุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
และร่วมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน โครงการนักธุรกิจน้อย
คุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2553
    
  อ.ปราโมทย์  ธรรมรัตน์ รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง
การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและโครงงานต่อยอดเทคโนโลยี
ระดับโรงเรียน
จัดโดย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง แก่ คณะครู
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
 
 

สสวพ.สกว. ร่วมกับ สพท.พิษณุโลก เขต 1 และเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 17
จัดประชุมสัมมนาการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชา การพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จ
ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552
ชมภาพกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


 

สสวพ.สกว. ร่วมกับ สพท.พิษณุโลก เขต 1 และ สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1
จัดการประกวดโครงงานต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางความคิด
จากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ชมภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานฯ คลิกที่นี่


 

การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
ผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 คลิกที่นี่


  การจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรการเรียนรู้ "กลุ่มสาระพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จ"
นำกระบวนการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ และทักษะชีวิต
เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
จัดทำโดย คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1ร่วมกับ สสวพ.สกว.

อ่านบทความเกี่ยวข้อง และดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ร่าง) หลักสูตรท้องถิ่น คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ คลิกที่นี่
ไฟล์ PowerPoint สำหรับนำเสนอการต่อยอด คลิกที่นี่ 
แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 คลิกที่นี่


  บทความน่าสนใจ จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันที่ 19 และ 21 พฤศจิกายน 2550 คลิกที่นี่
ประชาสัมพันธ์
ว็บไซต์ ต่อยอด ดอท คอม คอลัมน์เดลี่เว็บ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิกที่นี่

 

การจัดทำคู่มือครูและเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ
เพื่อพัฒนานวัตกรรมและโครงงานต่อยอดเทคโนโลยี สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
สสวพ. สกว.
ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ วิชาการสืบค้นเทคโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติ
ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม. 4
จัดทำโดย นางมนสุรีย์ ก่องตาวงษ์ และ นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์
ดูตัวอย่างแผนการเรียนรู้อื่นๆ คลิกที่นี่


icon1 pic1กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนา เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก”
เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยได้รับทราบข้อมูล ความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความร่วมมือหรือความตกลง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
ครั้งที่ 4  วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเจ.บี. (หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานโครงการฯ เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th   
ติดต่อ คุณณัฏฐ์ธนิน  โทร: 02-9495404 หรือ 086-5449160   

  pic1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ขอเชิญเข้าร่วมงาน เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว. วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วว.คิดเพื่อคนไทย
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tistr.or.th

  pic1มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2553 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับข้าวไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thairice.org ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
  pic1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยหลายสาขา
ประจำปีงบประมาณ 2553 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trf.or.th
  pic1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)
จัดตั้งโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และบุคคลทั่วไป
ที่สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ ส่งการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสมัครขอรับทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ibpg.net
 

pic1สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.)
ได้ร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
และการทำวิจัยของอาจารย์ที่จบปริญญาเอกแล้ว เพื่อสร้างความรู้และกำลังคนให้แก่อุตสาหกรรมทุกระดับของประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ biodata ฐานข้อมูลของนักวิชาการไทย http://biodata.trf.or.th  


  pic1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน (ศรอ.)
โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
์ (KU-INNOVATION Seeding No.1) และรับรางวัลเชิดชูเกียรตินวัตกรรมทางความคิด

และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและทดลองเบื้องต้น 13 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
ประกาศผลการประกวด
รางวัลนวัตกรรมทาง ความคิด “นิสิตสมองไว”  คลิกที่นี่    

  pic1สถาบันพัฒนาวิชาชีพ (สวทช/สบวท) ศูนย์บริการจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จัดทำวิชา "Intellectual Property Management" หรือ
"การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" ในรูปแบบการเรียนแบบ Learnonline
เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา และส่วนระดับปฎิบัติการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
จัดทำบทเรียนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมกัน อ่านหลักสูตร คลิกที่นี่ หรือเว็บไซต์ www.learn.in.th

 

นอกจากนี้ เราสามารถใช้โปรแกรม
Download เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ
ครั้งละหลายร้อย หลายพันเรื่อง
มาบันทึกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้
บันทึกลงแผ่นซีดีได้ เพื่อใช้งาน
โดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต

แหล่งให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลในประเทศ
คลิกที่นี่


แหล่งให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
งานวิจัย หนังสือ และอื่นๆ ทั่วโลก
คลิกที่นี่

การหาคำเหมือนคำพ้องเพื่อการสืบค้น

เนื่องจากในการจดสิทธิบัตรนั้น ผู้ขอสิทธิบัตร
อาจใช้คำศัพท์อื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป
ในการยื่นขอสิทธิบัตร คำศัพท์บางคำนั้น
อาจเป็นคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย ไม่เป็นที่รู้จัก
และอาจใช้คำศัพท์อื่น ที่มีความหมายเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันได้ หรือไม่อาจเป็นคำศัพท์
ที่สะกดไม่ถูกไวยากรณ์
เพราะต้องการสร้างความแตกต่าง
เพื่อไม่ใช้ชื่อสิทธิบัตรของตนซ้ำกับผู้อื่น


โปรแกรมแปลภาษา


ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เทคโนโลยีและทำแผนที่สิทธิบัตร     
สำหรับผู้ที่ประสงค์ ซื้อ-ขาย เทคโนโลยี และหรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ต้องการเสนอซื้อ-ขาย เทคโนโลยี ติดต่อ ฟรี
logo_smes.
logo_nstda


ฉบับที่ 4 ปีที่ 3
ฉบับที่ 4 ปีที่ 2
ทีมงาน Thai IP Corner

คลิกที่นี่

สืบค้นเอกสารสิทธิบัตร
นานาชาติ
วิธีการสืบค้น
เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ
ยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น
องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก
แคนาดา เกาหลี ไทย
 การสืบค้นเครื่องหมายการค้า
   อเมริกา

   
การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตร
Patent Classification

การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตร
    คืออะไร

Slide แนะนำการจัดหมวดหมู่ IPC
ค้นหา หมวดหมู่เทคโนโลยี
   สิทธิบัตรแบบสากล : IPC

 ค้นหา หมวดหมู่เทคโนโลยี
   สิทธิบัตรแบบยุโรป : ECLA

ค้นหา หมวดหมู่เทคโนโลยี
   สิทธิบัตรแบบอเมริกา : USPC

 ค้นหา ความร่วมมือไตรภาคี
   ระหว่างอเมริกา ยุโรป
   และญี่ปุ่น ในการจำแนกชนิด
   ของสินค้าและบริการ : JPO


คลังความรู้โลก 30
คลังความรู้โลก 29 ตอน 2
คลังความรู้โลก 29 ตอน 1

                                                   

 
 

วิธีการแปลงไฟล์ชนิด PDF เป็นMicrosoft Word

download โปรแกรมดูรูป


โปรแกรมดูรูปสิทธิบัตรไทย

คลิกขวาเพื่อ save โลโก้ เว็บไซต์ ต่อยอด ดอท คอม
Save โลโก้สำหรับแลกลิ้งค์ เว็บไซต์ ต่อยอด ดอท คอม
คลิกที่นี่เพื่อแจ้ง webmaster
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Counter
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2547

| ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2553 | ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |          


     จัดทำโดย อ.ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ                                                                                                                                       ชมรมต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม Thai Society for Innovation (TSI)
     หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สกว.                                                                       Phone : 662-942-8629 Ext. 908, 626 Fax. 662-942-8629 Ext. 309
      ห้อง 935  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900                                                                                                                    E-mail : ifrpmt@yahoo.com